PREDSTAVITEV KVALITETA PRODAJA KONTAKT
MODELI
DOBAVA
PROIZVODNJA
KONSTRUKCIJA


Računalniško vodena linija zagotavlja vrhunsko kakovost


Nova linija omogoča nekatere rešitve, ki do sedaj niso bile mogoče

 PROIZVODNJA IN MONTAŽA

Montaža objekta je dokaj preprosta, a vam vseeno priporočamo profesionalne monterje. Temelj za uspešno postavitev so originalni načrti in podrobna navodila, ki jih z lesno pošiljko pošlje Oy Honkamajat Finland Ltd ter natančno določajo lego brun glede na betonske temelje in posameznih sten v predvidenih fazah gradnje. Pazljivo ravnanje z bruni med skladiščenjem in odpiranjem pošiljke, skrbno ravnanje ob montaži in ustrezna zaščita pred vlago so pogoj za kakovostno montažo ter estetsko in uporabno skladnost hiše.

  OBDELAVA PO MONTAŽI

Po montaži je priporočljivo zaščititi površino lesene hiše, da ohranimo kakovost lesa. Priporočamo vam izdelke priznanih finskih proizvajalcev.